IX Assemblea general

La IX Assemblea General No ha començat.

Gràcies.